mesajul

vineri, 19 iunie 2015

Rozariul ispăşirii (Rozariul timpurilor din urmă)

Pe Cruce: Crezul, Bobiţă mare: Tatăl nostru.3 Bobiţe mici: Bucură-Te, Marie... sau Născătoare de Dumnezeu..(care ne măreşte credinţa)  Bucură-Te,… (care ne întăreşte speranţa),   Bucură-Te, …(care ne desăvârşeşte iubirea) Sau ( Mărire Tatălui care ne-a sfinţit, Mărire Fiului care ne-a răscumpărat, Mărire Sfântului Duh care ne sfinţeşte) Bobiţă mare: Slavă Tatălui ….. Pe medalie: Tatăl nostru

Prima decadă: Rozariul Preasfintei Fecioare Maria  10x Bucură-Te, Marie…(cu primul mister de bucurie/durere/slavă/lumină...) Slavă Tatălui …

A doua decadă: Rozariul Milostivirii divine
Bobiţa mare: Veşnice Părinte, Îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, pentru ispăşirea păcatelor noastre şi ale lumii întregi.
Bobiţe mici: 10x Prin Pătimirea Sa dureroasă, ai milă de noi şi de întreaga lume. Slavă Tatălui ...

A treia decadă: Rozariul Sfintelor Răni
Bobiţa mare: Veşnice Părinte, Îţi ofer Sfintele Răni ale Domnului nostru Isus Cristos, pentru a vindeca rănile sufletelor noastre.
Bobiţele mici: 10x Isuse, iertare şi îndurare, pentru meritele Rănilor Tale Sfinte. Slavă Tatălui…

A patra decadă: Rozariul de eliberare
Bobiţa mare: Isus, Tu pe cine eliberezi, acela va fi într-adevăr liber.
Bobiţele mici: 10x Isuse, miluieşte-ne pe noi! Isuse vindecă-ne! Isuse salvează-ne! Isuse eliberează-ne!  Slavă Tatălui …

A cincea decadă: Rozariul uniunii
Bobiţa mare: Veşnice Părinte, prin Fiul Tău Isus Cristos, preot adevărat, profet adevărat şi Rege, revarsă asupra noastră puterea Duhului Sfânt, şi prin marea Ta îndurare deschide inimile noastre, iartă-ne păcatele, vindecă neputinţele noastre, reînoieşte-ne inimile, în credinţă, pace, iubire şi în bucuria Împărăţiei Tale, prin mijlocirea maternă a Sfintei Fecioarei Maria Regina noastră, ca să fim uniţi în Tine.
Bobiţele mici: 10x În marea Ta îndurare, iartă-ne păcatele, vindecă-ne rănile, reînnoieşte-ne inimile ca să fim uniţi în Tine ! Slavă Tatălui …

A şasea decadă: Rozariul Flăcării de iubire
Bobiţa mare: Inimă îndurerată şi neprihănită a Fecioarei Maria, roagă-te pentru noi, cei care alergăm la Tine !
Bobiţele mici: 10x O Maică a noastră, salvează-ne prin Flacăra de iubire a Inimii Tale NeprihăniteSlavă Tatălui …

A şaptea decadă: Rozariul lăcrimării
Bobiţa mare: Isuse cu mâinile încătuşate priveşte la lacrimile de sânge a celei care Te-a iubit cel mai mult aici pe pământ şi Te iubeşte cel mai duios (lăuntric) în ceruri.
Bobiţele mici: 10x Isuse cu mâinile încătuşate, pentru sfintele lacrimi de sânge ale Mamei Tale, ascultă rugăciunile noastre. Slavă Tatălui …

Rugăciune finală
Ascultă Izrael, Dumnezeul este Domnul nostru, singurul Dumnezeu. Dă Doamne, ca lumea întreagă să Te cunoască, să Te cinstească şi să Te iubească pe Tine. Preasfântă Marie, rămâi lângă noi, roagă-Te pentru noi. Sfinţi, îngeri staţi lângă noi, rugaţi-vă pentru noi. Sfinte Arhanghele Mihail, luptă pentru noi! Rege al Sfintei Iubiri îndură-te de noi ! Amin !

Domnul Isus: Copilul Meu Ispăşitor, cu cele 7 decade ale acestui rozariu cinstiţi cele 7 zile ale creaţiei, cinstiţi cele 7 sacramente, cinstiţi cele 7 dureri ale Mamei  Mele. Cu acest rozariu ispăşiţi Sfântul Meu Sânge, Sfânta Mea Milostivire, ispăşiţi Sfintele Mele Răni, ispăşiţi Sfânta Mea Eliberare, ispăşiţi Sfântul Meu Tată, ispăşiţi Flacăra de iubire şi Sfintele Lacrimi ale Sfintei Mele Mame. 

Promisiunile Domnului Isus:  Toţi cei care, în spirit de ispăşire, se vor ruga în aceste timpuri de pe urmă, cu regularitate, zilnic dacă este posibil, acest rozariu aducător de mari haruri, îi fac părtaşi la harurile ce se cuvin celor 7 rozarii întregi, fiecare decadă o primesc ca fiind un întreg deplin. Din iubirea milostivă a Preasfintei Mele Inimi ofer indulgenţă plenară ispăşitorilor care se roagă aşa în ceasul morţii lor. Primiţi în inimile voastre acest semn al iubirii Mele, pentru că astfel revărs asupra vieţii voastre toate vasele harurilor Mele. Toţi cei care, după posibilităţi, oferă zilnic a doua decadă pentru muribunzi, le promit mântuirea membrilor familiei şi a celor apropiaţi, le promit ocrotire, apărare împotriva planurilor, capcanelor şi atacurilor celui rău, şi le mai promit că aceşti copii ai Mei vor evita Purgatoriul.

Profeţie primită de la Domnul Isus în aprilie 2009 la Sopron (Ungaria)
Dragii Mei copii ispăşitori ! Acest Rozariu îmi este atât de drag şi ofer ispăşitorilor atât de multe haruri. Oferiţi întotdeauna decada muribunzilor şi astfel multe suflete se mântuiesc de la osânda veşnică. Inima Mea Dumnezeiască se revarsă asupra celor care oferă ca ispăşire Inimii Mele fiecare decadă a acestui rozariu. Le promit celor care răspândesc acest rozariu că le voi asculta cererile în toate cazurile lor. Acum, când păcatul este uriaş şi cei care se roagă sunt puţini şi cu atât mai puţini fiind cei care ispăşesc, este foarte important ca toată lumea să cunoască marele dar deosebit al acestui rozariu salvator de suflete. Inima Mea Dumnezeiască revarsă asupra voastră toate comorile, harurile şi darurile Sale. Da, cer ispăşitorilor să primească acest rozariu ca un instrument de har, pentru victoria salvării sufletelor, victoria ispăşirii şi victoria iubirii. Cer tuturor ispăşitorilor maghiari să primească acest rozariu ca semn al iubirii Mele îndurătoare, pe care-l dau lumii prin intermediul unei femei ispăşitoare ce se jerfeşte, care se roagă, care salvează suflete, care primeşte profeţii şi care vede în duh. Ea, cu adevărat este un important instrument al salvării, al ocrotirii voastre şi al rămânerii voastre în iubire. Voinţa Inimii Mele este să primiţi, să vă rugaţi, să răspândiţi şi să iubiţi acest rozariu, iar Eu, prin intermediul lui voi revărsa mari haruri asupra omenirii în ultimele timpuri. Dragii Mei copii, acesta este Rozariul timpurilor din urmă, ultimul colac de salvare pentru convertirea păcătoşilor. Dragii Mei copii, vă dau multe haruri, salvez multe suflete, eliberez multe suflete prin intemediul lui. Multe suflete se eliberează din întuneric prin intermediul lui şi mulţi se vor elibera şi din Purgator. Inima Mea milostivă vă iubeşte, vă ajută, vă întăreşte, vă mângâie şi vă binecuvintează. Amin !