mesajul

vineri, 19 iunie 2015

SCHIMBĂRI care urmează să aibă loc în Biserică, până la a doua venire a lui Isus Cristos - revelate Mariei Divinei Milostiviri
Schimbări pe care trebuie să le urmărim cu atenție:

1. Sfintele Sacramente
2. Celebrarea Sfintei Liturghii
3. Schimbări în interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu / Biblia va fi tot
     mai greu de găsit
4. Sfânta Cruce (cruci noi / simboluri noi)
5. Desființarea păcatului / credința că Iadul nu există
6. Religia – Noua Religie Unică Mondială
7. Un Nou Templu în Roma
8. Desacralizarea Bisericilor
9. Crezul

1. SACRAMENTELE:
Isus (6.07.2011): ”Nu uitați, fără Sacramente, credința voastră slăbește. După un timp, dacă sufletul vostru este lipsit de binecuvântările Mele speciale, el intră într-o stare de amorțeală. ... Țineți minte că Sacramentele au o menire, ele sunt hrana de care aveți nevoie pentru viața eternă a sufletului. Fără Sacramente, sufletele voastre mor.”

Modificări aduse Sacramentelor:
Isus (9.10.2012): ”Amăgirea de pe urmă va fi atunci când Sfintele Taine vor fi înlocuite cu substitute păgâne.”
Isus (1.07.2012): ”Taina Sfintei Spovedanii, Botezul, Căsătoria și Sfânta Euharistie trebuie să fie păstrate, pentru că și accesul la acestea va fi îngreunat.”
Isus (16.03.2012): ”Un sacrament trebuie să vină de la Dumnezeu. Regulile pentru primirea sacramentelor trebuie să provină din Învățăturile Tatălui Meu.
Nu-L puteți forța pe Tatăl Meu să dea binecuvântarea sau să permită accesul la Sfintele Sale Sacramente, dacă ele nu sunt respectate așa cum ar trebui.”

A. Sacramentul Reconcilierii / al Spovedaniei:
Isus (20.10.2013): ”De aceea voi, cu iubire și răbdare, trebuie să reamintiți lumii Învățăturile Mele. Reamintiți-le că păcatul există și va fi iertat, însă mai întai trebuie ca ei să îmi ceară iertarea. Chiar dacă li se spune că păcatul este pentru om ca o a doua sa natură, ei trebuie să știe că, fiind copiii lui Dumnezeu, trebuie să ceară reconcilierea de fiecare dată, indiferent cât de nesemnificative pot părea păcatele lor.”
Isus (5.09.2013): ”Sacramentul Spovezii va fi eliminat, pentru că fiara nu vrea ca sufletele să fie salvate, căci aceasta ar însemna o victorie pentru Fiul Meu.”

B. Sacramentul Botezului:
Isus (16.12.2013): ”Omul este născut în păcat. Prin Sacramentul Botezului, puterea fiarei slăbește.”
Isus (5.08.2013): ”Când vor schimba Sacramentul Botezului, vor scoate toate promisiunile de lepădare de satana, declarând că aceste mențiuni sunt învechite și prea înfricoșătoare. Vor spune că acest lucru este irelevant.”

C. Sacramentul Preasfintei Euharistii
Isus (6.07.2011): ” Aceste forțe malefice s-au strecurat în Biserica Mea încă de la Conciliul Vatican II și au diluat Învățăturile Mele. Au fost adoptate multe legi care Mă ofensează, în special distribuirea Sfintei Euharistii prin persoane laice. Lipsa cinstirii față de Mine și față de Tatăl Veșnic, dovedită prin implementarea acestor noi legi introduse pentru confortul societății moderne, M-a făcut să plâng cu tristețe.
Sfânta Euharistie trebuie primită pe limbă și nu murdărită de mână omenească. Dar tocmai aceasta este ceea ce au făcut Slujitorii Mei Sfințiți.
Aceste legi nu au primit permisiunea Mea în spirit. 

Prima Sfântă Împărtășanie
Primirea pentru prima oară a Trupului Meu prin Sacramentul Euharistiei este un alt exemplu al felului în care sunt batjocorit.
Atât de mulți părinți nu iau în seamă importanța momentului când copiii lor iau prima dată Pâinea Vieții. Ei sunt mai preocupați de felul în care sunt îmbrăcați copiii lor, decât de acel dar minunat pe care îl primesc.
Acest dar îi va duce pe ei la mântuire. Totuși, materialismul care înconjoară acest eveniment nu are nimic în comun cu sufletul lor. Pentru Mine partea cea mai tristă este că acestor copii nu li se spune despre Mine. Iubirea pe care o simt pentru acești copii este atotcuprinzătoare.
Când ei primesc Sfânta Euharistie în deplina cunoștință a ceea ce primesc, sufletele lor devin pure. Cu cât Mă primesc mai des în acest fel, cu atât credința lor va fi mai puternică.

Schimbări:
Isus (15.03.3014): ”Când vă vor spune că Trupul Meu înseamnă altceva decât Trupul Meu fizic, să știți atunci că sfânta împărtășanie pe care o veți primi, nu va fi parte din Mine. Nu trebuie să le permiteți niciodată să schimbe însemnătatea Sfintei Euharistii. Doar atunci când Sfânta Euharistie va fi înlăturată complet, anticristul va intra în Biserica Mea și o va prelua.”
Isus (2.11.2013): ”Principalele schimbări se vor referi la Sfânta Împărtășanie care va fi prezentată  ca fiind ceva ce va avea prea puțină legătură cu Moartea Mea pe Cruce, când Eu mi-am dăruit Trupul pentru toți păcătoșii. Prin afirmația că Sfânta Împărtășanie înseamnă unirea întregii omeniri ca unul singur, în fața lui Dumnezeu, voi Mă veți insulta pe Mine, căci aceasta va contrazice Adevărul.
Mama Mântuirii (5.09.2013): ” Nu va fi suficient că ei, dușmanii lui Cristos, au preluat Biserica Fiului Meu din interiorul ei – ci Îl vor profana în multe alte feluri. Ei vor schimba ostiile de la Sfânta Împărtășanie și semnificația Sfintei Euharistii. Ei vor spune că ea, Sfânta Euharistie, reprezintă omenirea și că este un semn al unei noi uniuni – o adunare a tuturor oamenilor, ca unul, în Ochii lui Dumnezeu. Vouă, copiilor Mei, vi se va spune că sunteți cu toții în uniune unul cu altul și că acesta este motivul care se celebrează.
Sfânta Împărtășanie este Trupul lui Cristos și este Prezența Lui Reală. Nu poate să reprezinte două lucruri diferite. Totusi, ei îi vor schimba  înțelesul – si tot ce va rămâne din ea va fi doar o bucată de pâine, pentru că atunci când vor desacraliza altarele și Sfânta Euharistie, Prezența Fiului Meu va înceta.”

D. Sacramentul Căsătoriei:
Isus (6.07.2011): ” În special jurământul căsniciei este foarte serios, pentru că – rețineți - este un Sacrament și se petrece în fața lui Dumnezeu Tatăl. Totuși pentru mulți este vorba despre materialism și capcanele aparențelor.
Mulți dintre cei care primesc Sacramentul Căsătoriei nu îi recunosc importanța după aceea.
Mulți încalcă foarte ușor jurământul. De ce fac aceasta? De ce sunt de acord de formă cu această Sfântă Uniune pentru ca foarte curând după aceea să se despartă?
Aceasta este batjocura uneia dintre cele mai importante uniuni care este binecuvântată de Mâna Tatălui Meu Etern. Mulți oameni nu iau în serios Voința Tatălui Meu, ca niciun om să nu distrugă o astfel de uniune.
Totuși mulți oameni divorțează, conform unor legi care nu sunt recunoscute de Tatăl Meu.
Divorțul este o cale simplă de a fugi de răspundere. Toate căsniciile sunt făcute în Cer. Niciun om nu poate să distrugă o căsătorie fără ca să-L ofenseze pe Tatăl Meu.”
Isus (16.03.2012): ”Actul sexual între persoane de același sex nu este acceptat în ochii Tatălui Meu.
Rugați-vă pentru aceste suflete pentru că Eu îi iubesc, dar nu pot să le dau harurile pe care ei le doresc.
Trebuie să știe că oricât ar încerca să facă acceptată căsătoria între persoanele de același sex, niciodată nu vor putea avea parte de Sfântul Sacrament al Căsătoriei.”

2. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Isus (21.04.2013): ”Niciun om pe pământ nu poate schimba Învățăturile Bisericii Mele. Niciunul. Niciunuia dintre voi nu i s-a dat autoritatea de a declara doctrine noi și a le prezenta ca fiind ale Mele.”
Dumnezeu Tatăl (8.10.2013): ”Cuvântul, dat de Fiul Meu Isus Cristos, va fi abuzat și profanat pentru a justifica minciuni.”
Isus (5.08.2013): ”Voi, toți cei care credeți în Biserica Mea, nu trebuie să Mă trădați niciodată. Nu trebuie să acceptați niciodată vreun înlocuitor al Sacramentelor pe care Eu vi le-am dat.
Eu sunt Adevărul. Biserica Mea reprezintă Adevărul. Însă voi puteți să spuneți că faceți parte din Biserica Mea numai dacă mențineți toate Învățăturile Mele și Sacramentele Mele, și dacă acceptați că Moartea Mea pe Cruce a fost cel mai mare Sacrificiu care a fost făcut pentru a vă asigura mântuirea voastră.
Tot ceea ce se abate de la Adevăr, de teama de a nu-i jigni pe păgâni, este foarte primejdios. Când negați Învățăturile lui Dumnezeu și urmați o Biserica nouă, alternativă, nu veți mai rămâne parte a Bisericii Mele de pe pământ. Dacă veți obiecta impotriva noilor practici păgâne care vor fi introduse de către falsul profet, veți fi considerat eretic.”
Isus (13.02.2013): ”Fac apel la toți cardinalii, episcopii și slujitorii Mei sfințiți să unească turma și să rămână fideli Învățăturilor Mele. Fiți cu băgare de seamă la ce vi se va cere să predicați, căci predicile se vor schimba. Omiliile voastre vor fi gândite și scrise pentru o lume seculară și vor fi lipsite de substanță.”
Isus (19.03.2013): ” În curând vi se va interzice Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvinte pe care v-ați obișnuit să le auziți vor dispărea din omilii și din scrisorile din partea episcopilor și cardinalilor voștri adresate vouă și tuturor acelor discipoli ai Mei care nu bănuiesc nimic.”
Isus (25.04.2013): ”Mulți vor fi șocați văzând modul în care Numele Meu și Învățăturile Mele vor fi reinterpretate, astfel ca accentul să cadă pe obligația omului față de om. Omul va fi încurajat să-i iubească pe ceilalți și să pună nevoile lor mai presus de altarul lui Dumnezeu.”
Isus (3.10.2013): ”Noile omilii vor fi niste absurdități, și mare parte din noile liturghii nu vor avea nici un sens. Cei care cunoașteți Învățăturile Mele, fiți atenți la declarațiile derutante, ilogice și complicate, care vor acompania introducerea noilor învățături și revizuirea credințelor din vechime. Ele nu numai că vă vor deruta și vor aduce mare neliniște în sufletele voastre, ci vor fi și pline de contradicții și minciuni, care nu ar putea niciodată veni de la Mine, Isus Cristos.

Vouă vi s-a dat Adevărul încă din vremea în care am umblat pe Pământ. Acum vi se vor prezenta minciuni, făurite pentru a vă întoarce de la Dumnezeu. Asigurați-vă că sunteți vigilenți, căci veți fi atrași și îndreptați spre doctrine false. Doctrina întunericului, planificată meticulos de mulți ani, va coborî asupra voastră în curând. Nu trebuie niciodată să acceptați promisiuni care contrazic Cuvântul Meu. Când veți vedea că aceste lucruri se întâmplă, veți ști că ele au fost aduse asupra voastră de către spiritul răului, pentru a distruge șansa voastră la salvarea veșnică.”
Isus (16.01.2014): ” Curând le vor fi ținute predici care vor ridiculiza Cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care vor declara drepturile omului drept cea mai importantă doctrină. Și apoi vor prezenta cea mai mare erezie și anume că omului îi va fi dăruită Viața Veșnică indiferent dacă se căiește sau nu pentru păcatele sale. Astfel, ei vor distruge milioane de suflete.”

3. SFÂNTA LITURGHIE
Isus (29.06.2013): ”Fiica Mea, în curând schimbarea în formatul Liturghiei va fi prezentată în Biserica Mea. Va induce pe mulți într-o stare de mare confuzie și mulți nu vor reuși să vadă minciunile care vor fi prezentate în cadrul noilor rugăciuni.
Prezența Mea va fi atacată în modurile cele mai subtile iar aceia care vor urma noul format în care se va renunța la Prezența Mea Adevărată nu vor putea efectua Sfânta Jertfă în felul în care ea trebuie făcută.
Fiica Mea, această revelație va avea ca rezultat disprețul față de tine, dar trebuie să știi că acest lucru a fost prezis. Discipolilor Mei li se va spune că Sfânta Împărtășanie este pentru toți oamenii -de pretutindeni- unți ca unul, pentru a-și arăta iubirea unii față de alții.
Încet, dar sigur, Sfânta Liturghie nu se va mai centra pe Jertfa Mea Sfântă, ci în schimb ceremonia va fi creată pentru a îl omagia pe om iar voi veți fi induși în eroarea de a asista la o confruntare în fața Altarelor Mele Sfinte și a tuturor tabernacolelor din lume.
Ziua când jertfa zilnică va înceta nu este departe. Să știți că vin să vă avertizez cu privire la acest lucru de pe acum, ca atunci să nu flămânziți. Când veți fi privați de Prezența Mea, veți fi lipsiți de Spiritul Meu și vă va fi greu să rămâneți aproape de Mine.
Cuvintele care vor fi folosite pentru a vă înșela vor include fraza: „pentru binele tuturor – pentru unificarea tuturor copiilor lui Dumnezeu”. Liturghia va avea o nouă semnificație. Moartea Mea pe Cruce va fi dată uitării și toate motivele pentru care am făcut-o vor fi redefinite. Amintiți-vă în acea zi Cuvintele Mele de acum. Dacă acceptați substitutul, Prezența Mea va dispărea. Eu voi fi cu voi, însă nu Trupul Meu va fi cel de care veți avea parte.”
Isus (30.04.2013): ”Noile reguli, care vor prevedea modificări aduse rugăciunilor din timpul Sfintei Liturghii, vor părea inofensive.
Mulți nu vor observa semnificația, dar va fi în legătură cu Sfânta Euharistie și Prezența Mea în Aceasta. Va fi folosit cuvântul ”a comemora” (sau în amintirea).”
Isus (17.08.2013): ”Sămânța lui satana va fi răspândită în noile ceremonii, în care formatul Sfintei Liturgii va fi prezentat de-a-ndoaselea și mai ales frazele corecte ce fac referire la Patimile Mele vor fi înlocuite cu niște nonsensuri, cuvinte goale, potire goale, tabernacole goale. Toate Crucile Mele vor fi înlocuite cu simbolurile secrete ale ocultismului.
Aceasta este urâciunea pustiirii, despre care vorbește profetul Daniel. Aceasta va fi, în multe locuri, sfârșitul Sfintei Mele Euharistii și sfârșitul Liturghiei așa cum o știați voi.”

4. PREASFINTELE CRUCI
Isus (21.04.2013): ”Crucile vor dispărea. Crucifixul Meu nu va mai fi văzut nicăieri. Atunci când vor fi văzute în unele locuri publice, oamenii vor fi obligați, prin lege, să le dea jos.”
Isus (15.07.2013): ”Bisericile voastre vor vedea apărând noi cruci, având capul fiarei cuprins în ele; altarele voastre vor fi schimbate și vor fi o bătaie de joc la adresa Mea.
De fiecare dată când veți vedea simboluri noi și neobișnuite în Bisericile Mele, priviți cu atenție, pentru că fiara este arogantă și se mândrește cu răutatea ei expunând semne care o onorează pe ea.”
Isus (30.07.3013): ”Să nu acceptați niciodată o cruce care nu seamănă cu Crucea pe care Eu am fost crucificat.
Când Eu lipsesc, sau nu Sunt menționat, atunci veți ști că infestarea se răspândește în interiorul acestei Biserici, fapt pus la cale de dușmanii Mei.
Dacă acceptați ritualurile lor satanice și simbolurile, vă veți trezi expuși în fața diavolului.”

5. PĂCATUL / IADUL
Isus (14.07.2012): ”Oamenii se condamnă ei înșiși la iad. Nu Eu îi trimit acolo. Ei aleg iadul prin refuzul lor de a întoarce spatele păcatelor de moarte.
Ei nici nu caută iertarea și nici nu arată căință. Este o gândire periculoasă și este de datoria tuturor creștinilor să-i avertizeze pe ceilalți despre pericolele Iadului.
Atât de mulți, inclusiv cei care refuză copiilor lor Sacramentul Botezului, vorbesc de parcă păcatul nu ar mai conta.
Ei cred că toate păcatele "vor fi" iertate. Aceasta nu este adevărat.
Toate păcatele "pot” fi iertate, indiferent cât de întunecate sunt ele, dar numai atunci dacă păcătosul caută iertarea.”
Isus (21.04.2013): ”a doua parte a înșelăciunii se va face cunoscută. Existența Iadului va fi public declarată, de către biserică, a fi o absurditate.
Oamenii vor fi liniștiți dându-li-se un sentiment de falsă securitate, atunci când această minciună sfruntată va fi acceptată de către toate bisericile. Se va susține că Dumnezeu nu ar permite ca un astfel de loc să existe. Că El îi iubește pe toți și că existența Iadului a fost răspândită de către fanaticii religioși de-a lungul secolelor.
Și astfel, oamenii vor tolera chiar și existența păcatelor capitale. Păcatul va fi atât de larg acceptat încât oamenii nu se vor mai ruga și nu vor mai cere Milostivire, pentru că nu Îl vor mai venera pe Dumnezeu. Ei își vor preda sufletele bestiei și fiecare pas al călătoriei lor va fi atent îndrumat de către dușmanii lui Dumnezeu.”
Isus (8.07.2012): ”Vor fi toleranți față de păcat și prin afișarea unor astfel de păcate în fața Locașului Meu Sfânt Mă vor îndurera, așteptând de la Mine să înghit aceste fapte josnice.
Păcatul va fi mereu păcat în Ochii Mei.
Timpul nu poate schimba asta. Regulile noi, doar pentru a servi împlinirii dorințelor păcătoase ale omului, nu vor fi acceptate niciodată de Mine.
Pregătiți-vă pentru aceasta mare înșelăciune pentru că este iminentă.”

6. RELIGIA
Isus (8.07.2012): ”Luați aminte! Noua religie mondială va fi în aparență o organizație sfântă, plină de iubire și compasiune.
Ea va proiecta o imagine minunată despre toleranță și va preamări toate păcatele cunoscute Lui Dumnezeu. Va răstălmăci toate păcatele ca ele să pară că sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu.
Dar voi trebuie să știți că astfel de fapte abominabile Îmi stârnesc dezgustul și vai de aceia care vor urma această cărare periculoasă ce duce la pieirea veșnică.”

7. NOUL TEMPLU
Isus (21.04.2013): ”Așa cum a fost înainte, Turnul Babel va fi ridicat încă o dată și prezentat ca un templu al lui Dumnezeu. Se va afla la Roma și va afișa noul simbol al noii religii unice mondiale. Acest simbol va putea fi văzut pe acoperiș, la intrare și va domina altarul înalt din interior.
Prețiosul Meu Tabernacol aurit, întinat în Gloria sa, va fi așezat în mijlocul altarului, pentru ca toată lumea să îl vadă. Această insultă va însemna faptul că bestia va avea deschisă calea pentru a invada Tabernacolul Meu. Prezența Mea va dispărea în acel moment.
Noul turn, care îl va onora pe satana, va fi copiat în multe țări și atunci a doua parte a înșelăciunii se va face cunoscută. Existența Iadului va fi public declarată, de către biserică, a fi o absurditate.”
Isus (19.10.2013): ”(Anticristului) I se va acorda o mare cinstire și o poziție înaltă în toate bisericile, până când în sfârșit el se va așeza pe noul tron în noul templu al Babilonului.”
Isus (7.04.2013): ”Li se va spune, că acest nou templu este o biserică ce îi unește pe toți, pentru că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii săi. Și deoarece Dumnezeu iubește toți copiii săi, atunci El dorește ca ei să se unească; să se îmbrățișeze unii pe alții, indiferent de credință, religie, culoarea pielii, rasă sau legile lor.
Toți se vor uni, spunându-li-se, în Fața lui Dumnezeu și li se va cere să trimită reprezentanți la noul templu, care se va afla la Roma. Li se va spune că acesta este Noul Ierusalim, profețit în Biblie și protejat de conducătorul ales de Dumnezeu – falsul profet.
Aceia care vor refuza să accepte această nouă, așa-numita atotcuprinzătoare biserică, vor fi considerați necreștini. Ei vor fi terorizați și făcuți să pară niște proști. Dacă nu ar fi Duhul Sfânt care să-i îndrume, ar fi absorbiți în templul fals și obscen care va ascunde adevărul hidos aflat în spatele aparențelor.”
Isus (8.07.2012): ”Aceasta va fi o nouă biserică mondială care se va mândri cu o clădire impunătoare la Roma, dar care nu Îl va slăvi pe Dumnezeu.
Această clădire, în văzul tuturor, va fi construită cu simboluri satanice secrete și va adula fiara.
Acum timpul pentru construirea Noii Biserici în cinstea bestiei, este deja foarte aproape.
Ea va fi construită în timpul dictaturii anticristului care va apărea în curând pe scena lumii, ca omul păcii.”

8. DESACRALIZAREA BISERICII:
Isus (30.04.2013): ”și toate bisericile vor fi deposedate de tezaurul lor. Luarea tezaurului, inclusiv a Tabernacolelor de aur – care vor fi înlocuite cu unele făcute din lemn și piatră – va semnala faptul că ele sunt strânse pentru Noua Religie Mondială.
Bisericile vor fi schimbate în interior și aceasta va implica profanarea altarelor.
Monstranța care adăpostește Sfânta Euharistie va începe să dispară și zilele când Sfânta Mea Ostie este expusă vor lua sfârșit.”
Isus (17.08.2013): ”Multe schimbări au fost puse la cale în ultimii ani în cadrul Bisericii Mele pe Pământ, de către malefica Masonerie. Acum planurile lor, care deja au fost făcute cunoscute în ierarhia cea mai înaltă din cadrul bisericilor, sunt pe cale să fie făcute publice.
Ele vor fi dezvăluite împreună cu anunțul că Biserica Catolică se modernizează pentru a putea deveni relevantă în societatea nouă de azi, care este liberală și lipsită de prejudecăți. Ei vor spune că Biserica Catolică își lasă trecutul în urmă și apoi vor spune că motto-ul Bisericii va fi să îmbrățișeze toate credințele pentru a demonstra că nu are o mentalitate îngustă.
Acest anunț va fi sărbătorit în întreaga lume iar mass-media va pune această știre extraordinară pe prima pagină, deși înainte privise Biserica Catolică cu antipatie.”

9. CREZUL - Crezul Apostolic va fi modificat
Dumnezeu Tatăl (26.05.2014): ”va veni timpul când Rugăciunea Crezul, care recunoaște Cine Sunt Eu, va fi schimbată pentru a lăuda în schimb falși dumnezei.
Dacă Eu nu voi mai fi venerat atunci această nouă rugăciune va deveni o urăciune și nu va mai trebui recitată deloc, dacă copiii Mei vor să rămână cu Mine și doresc Viața Veșnică. E mai bine ca voi să rămâneți tăcuți decât să rostiți vreuna dintre vorbele blasfemiatoare ce vor fi  introduse pretutindeni, în toate bisericile care Mă onorează pe Mine, Tatăl vostru, și care îl acceptă pe Fiul Meu, Isus Cristos, Mântuitorul vostru.
Cuvintele care venerează Numele Meu și pe cel al Fiului Meu vor fi răstălmăcite, și expresiile care se referă la Fiul Meu vor include termeni ca ”Isus al Luminii”.
Această nouă rugăciune va pune accentul pe superioritatea omului, pe responsabilitatea sa de a asigura bunăstarea fratelui său și de a întâmpina cu bucurie toate religiile –ca pe una singură - pentru a-l onora pe Dumnezeu.
Toate referirile la Fiul Meu, așa cum s-ar cuveni să fie venerat El, vor fi înlocuite cu acest nou titlu pe care ei i-l vor da Lui.
Lumii i se va spune să onoreze frumusețea Pământului, minunile lumii create de Dumnezeu care estre Unul pentru toți și care acceptă orice fel de venerare.
Acesta va fi timpul în care lumea se va uni într-o religie unică păgână. Pentru că multe expresii religioase vor murdări acest nou Crez, cei ce sunt binecuvântați cu discernământ se vor strădui să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă.
Și, când această rugăciune va fi acceptată ca atare, o altă urâciune va fi impusă – introducerea Cuvântului rescris, care nu va rodi nimic bun, ci numai poame stricate.”