mesajul

joi, 17 august 2017

Mesajele Domnului Isus date Mariei Julianna in 3 si 4 iunie 2017

3 iunie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii! Pregătiţi-vă pentru toate câte vi le-am spus, fiindcă se împlinesc cuvintele Mele. Lumea stă sub judecată. Calamităţile naturale sunt corecţii ale Tatălui Meu şi sunt consecinţa păcatelor lumii. Tatăl vrea să-şi salveze copii, de aceea vrea ca să se teamă de Dumnezeu, să se convertească şi să se salveze de la osânda veşnică. De fapt ar fi trebuit să vă rugaţi încă de la vederea primei catastrofe naturale, iar Biserica Mea ar trebui să organizeze în parohii ca zi şi noapte să se ţină Adoraţie la Sfântul Sacrament. Dacă preoţii Mei ar face aşa, atunci acele oraşe unde s-ar face aşa ar fi salvate de la foarte mult rău, iar harurile uriaşe care se revarsă, şi pe care le dau tuturor celor care Mă adoră şi ispăşesc neîncetat în faţa Preasfântului Sacrament, ar avea efect asupra întregii lumi. Am spus în Evanghelie: „cereţi şi vi se va da” şi că, rugăciunea plină de credinţă mută munţii. Dar dacă nu Îmi cer, nu se roagă şi nu cred în Mine, atunci pentru ce să dau har? Rugăciunea este convorbire cu Dumnezeu. Însă, dacă copilul nu cere de la Tatăl să-l ajute, atunci nu primeşte. Am spus: „Cine crede se mântuieşte, cine nu crede, se osândeşte.” Credincioşii Mei creştini ar trebui să fie misionari oriunde şi oricând ca să-i întoarcă la credinţă pe cei care nu cred şi pe cei de alte religii. În loc de asta, ei sunt preocupaţi doar de propriile probleme, fiind creştini de duminică care intră în biserică odată pe săptămână, dar când ies afară trăiesc ca şi păgânii.
Copiii Mei! Nu vă miraţi de faptul că vreau să purific lumea. Dacă ar continua tot aşa atunci aproape toată lumea s-ar osândi.
Micuţii Mei! Rugaţi-vă şi ispăşiţi ca să retrag biciul pedepsei şi să nu trebuiască să beţi potirul. Dacă nu vă rugaţi, se va abate asupra voastră un şi mai crunt război care va cere enorm de multe victime. Vor fi atât de mulţi morţi ca nisipul mării. Dar cu rugăciunile voastre pline de credinţă, cu ispăşirile şi jertfele voastre mai puteţi diminua suferinţele. Mai puteţi cerşi un pic de timp, înainte de a se termina definitiv perioada îndurării Mele. Trăiţi în permanenţă pregătiţi şi, atunci indiferent când se abate asupra voastră, moartea vă va găsi pregătiţi şi nu vă veţi pierde.
Vă dau binecuvântarea Mea întăritoare, cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”


4 iunie 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii! Sufletul Meu este foarte trist. Pământul nu mai poate evita pedeapsa. Actele de terorism se tot înmulţesc căzând tot mai multe victime. Calamităţile naturale se abat în tot mai multe locuri din lume. Războiul şi uciderile nu se mai opresc, ba dimpotrivă, prind teren. Mama Mea în curând va pleca de la Medugorje. Apariţiile se vor încheia. Ea este Regina Păcii şi s-a pogorât din Ceruri la Medugorje. Dar dacă ea nu va mai fi prezentă pe pământ, ca Regină a Păcii, atunci războiul va prevala.

Micuţii Mei! Atâta vreme cât ea mai este pe Pământ, prindeţi-vă de mâinile Născătoarei de Dumnezeu! Agăţaţi-vă de mantia ei! Chemaţi-o în ajutor prin rugăciune de mijlocire, ca să vă salvaţi de la osândă şi să-i salvaţi şi pe alţii.

Micuţii Mei! Adunaţi-vă sub crucea Mea, ca şi puii sub aripile cloştii, unde Sfântul Meu Sânge curge asupra voastră, fiind sigurul refugiu sigur împotriva păcatului şi a osândei. Prin Sfântul Meu Sânge sunteţi în siguranţă, fiindcă Sângele Meu este instrumentul răscumpărării. Tocmai de aceea am devenit Om spre a-Mi da Trupul şi Sângele pe cruce pentru voi, ca să scăpaţi de moartea veşnică şi să pătimesc în locul vostru pedeapsa datorată pentru păcatele voastre.

Micuţii Mei! Dacă aţi şti ce dar şi ce comoară sunt Eu pentru voi! V-aţi ruga zi şi noapte, aţi implora ocrotirea Mea, până ce pericolul nu ar trece. Nici nu puteţi realiza la câte pericole sunteţi expuşi. Bolta cerească se întunecă de legiunile demonilor pe care voi le eliberaţi din iad pe Pământ cu păcatele voastre, cu stilul vostru de viaţă, cu faptele voastre. Fiindcă fiecare consimţire în ispită şi în păcat, îi scoate din iad şi astfel se înţelenesc asupra voastră, vă chinuie, vă ispitesc şi la sfârşit vă doboară în iad. Vă repet: niciodată nu staţi de vorbă cu cel rău! Îndepărtaţi de la voi imediat orice ispită! Dacă experimentaţi aşa ceva spuneţi imediat rugăciunea Sfântului Arhanghel Mihail şi „Acum ajută-mă Marie!” Faceţi-vă semnul crucii pe frunte şi pe întregul corp, fiindcă prin dorinţele trupului vă ispiteşte sufletul cel mai abitir pentru a vă doborî. Renunţaţi la voi înşivă! Împotriviţi-vă chemăriilor cărnii şi a lumii! Străduiţi-vă la obţinerea comorilor spirituale care sunt roade al urmării Mele. Dacă văd în cineva disponibilitatea şi dorinţa de a Mă urma şi a Mă cunoaşte, atunci imediat Mă plec către el, îl iau în braţe şi revărs asupra lui toate harurile necesare. Eu sunt mântuirea voastră şi Dumnezeul care v-a răscumpărat. Pe un asemenea suflet Mă străduiesc să-l duc cât de repede la sfinţenia vieţii. Îl atrag spre luarea sacramentelor, îl petrec spre scaunul de spovadă şi spre Sfânta Împărtăşnie. Acestea sunt cele mai mari două Sacramente pe care le-am întemeiat. Sfânta Liturghie este Biserica, unde sunt prezent cu Trupul şi Sângele Meu, iar la Sfânta Spovadă, Eu însumi dau dezlegare pentru toate păcatele, prin intermediul preoţilor Mei. Însă doar sufletul purificat prin căinţă poate primi mari haruri de la Mine în Sfânta Împărtăşanie, în măsura în care îşi deschide sufletul în faţa Mea. Această deschidere înseamnă că se abandonează cu totul Mie şi-şi predă viaţa în mâinile Mele. Atunci îl pot modela şi-l pot duce către sfinţenia vieţii. Însă de se spovedeşte şi se împărtăşeşte în mod sacrileg, atunci o face spre osânda sa. Un astfel de suflet va fi şi în continuare chinuit de satana. Va fi mereu în conflict cu Mine, fiindcă satana îl stârneşte împotriva Mea. Nu va avea niciodată pace şi nici fericire. După acestea poate recunoaşte că s-a spovedit şi s-a împărtăşit în păcat. Însă dacă sufletul, după Spovedanie şi Împărtăşanie, se umple de pacea şi fericirea Mea, atunci poate fi sigur că M-a primit în inima sa cu sufletul purificat şi într-un mod vrednic. Iată v-am descoperit semnele, aţi primit vederea clară.

Vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: Filipen 3,6: „prigonire Bisericii”; Mc 9,39: „Isus a răspuns”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-junius-4-itthon-a-kegyelem-orajaban-az-ur-jezus/

miercuri, 16 august 2017

Mesajele Sfintei Fecioare Maria date lui Barnaba la 01.01.2015 si 03.07.2015

1 Ianuarie 2015
Ora 3:20 a.m.
                        

VENIŢI LA ALTARUL REPARAŢIEI PĂMÂNTULUI SFÂNT AL ADORAŢIEI DIN OLO ŞI FIE CA ÎNTREAGA LUME SĂ FIE CONSACRATĂ PREŢIOSULUI SÂNGE A LUI ISUS CRISTOS

În timp ce am îngenunchiat ca să mă rog în această oră spre a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru binecuvântrea Noului An, am văzut-o într-o viziune pe Sfânta Fecioară, cu o coroană pe cap şi îmbrăcată în straie foarte strălucitoare. Îmi zâmbea cu drag, s-a apropiat de mine şi mi-a spus cu blândeţe:

“Sunt Mama ta, Maria, Mama lui Isus în Agonie. Am venit să binecuvântez noul an, pentru tine şi pentru toţi copiii mei. Am adus un mesaj de pace, de speranţă şi de mântuire: Veniţi, copiii Mei, veniţi şi intraţi în Arca de Refugiu, de Reînnoire şi de Salvare.

Veniţi la adăpostul ocrotirii mele în Preţiosul Sânge a Fiului meu. Preţiosul Sânge a lui Cristos este veşnicul ocean de har. Spre deosebire de potopul din timpul lui Noe care i-a măturat pe păcătoşi de pe faţa Pământului, Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos s-a revărsat pentru salvarea păcătoşilor. În aceste ultime timpuri Sângele lui Cristos este stindardul care învăluie Chivotul mântuirii. Aşa cum curcubeul este semnul legământului lui Dumnezeu cu Noe, Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos este semnul veşnicului legământ. Fiul meu, acum vei înţelege de ce Isus a spus că în afara Preţiosului Său Sânge nu există salvare. Da, v-am spus copiii mei, că tot ce nu se află în raza de protecţie a Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos, va suferi enorm sau chiar va pieri. Toată misiunea Apostolilor şi a Sfinţilor Martiri a avut scopul de a-i aduna pe copiii lui Dumnezeu sub ocrotirea Preţiosului Sânge spre a-i pecetlui pentru mântuire. Aşa cum vă adun pe toţi sub ocrotirea mea, vă scufund de asemenea în Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos spre a vă pecetlui pentru salvare. Totul pe Pământ se află sub Îndurarea Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos.

Copii, ceasul pe care-l trăiţi acum vi s-a făcut cunoscut încă din anul 1997. Împărăţia fiarei este deja cu voi. Agenţii ei provoacă tensiune şi teroare în lume. Acesta este ceasul lor. Ei vor reuşi să verse mult sânge, provocând mari suferinţe, prigonind Biserica şi provocând războaie în diferite părţi le lumii. Aşa cum puteţi vedea deja; totuşi fiara este deja învinsă.

Copii, nu vă fie frică; Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos este victoria şi Mântuirea voastră. Vreau să vă fac cunoscută o cerere a Fiului meu. Isus cere ca întreaga lume să fie consacrată Preţiosului Sânge pe acest Sfânt Tărâm al Adorării şi Reînnoirii, începând din acest an. Spun, începând din acest an, deoarece consacrarea va fi încheiată atunci când toate naţiunile lumii îşi vor fi înălţat drapelul pe Arcă, reprezentată de acest Tărâm Sfânt. Apoi va veni domnia gloriosă a păcii. În felul acesta, Eu, Maica lui Dumnezeu, voi reuşi să-i scufund pe toţi copiii în oceanul Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos spre mântuirea şi pacea lor. Copii, fiţi siguri că finalizarea acestei consacrări va corespunde cu răspunsul desăvârşit al apelurilor mele din întreaga lume. Acest apel a lui Cristos va grăbi ceasul pe care îl aşteptaţi cu nerăbdare. 


Această consacrare va avea loc în data de 14 septembrie în fiecare an, începând din acest an. Vă voi învăţa cuvintele consacrării. După cum veţi vedea, fiecare naţiune îşi va ridica steagul la o înalţime de 42 de picioare deasupra pământului. Ordinea steagurilor va urma în ordinea sosirii reprezentaţilor naţiunilor, în această lună de har. Barnaba, îţi voi spune mai multe despre aceasta în zilele viitoare. 

Apoi am întrebat: Măicuţă ce vrei să spui prin fiecare naţiune prezentă?” Cu blândeţe a răspuns: 

“Barnaba, când am spus fiecare naţiune, mă refer la cel puţin un suflet consacrat Preţiosului Sânge. Numai un suflet consacrat (sau suflete), are (au) binecuvântarea de a-şi înălţa drapelul naţional pe această Arcă. Postamentul steagului este anunţul victoriei Preţiosului Sânge în acea naţiune. Aşadar du-te şi fă discipoli printre toate naţiunile, aşa cum ţi-a poruncit Isus; Veţi aduce pace pentru voi şi pentru omenire. 

Duşmanul va lupta cu voi în această lume, dar prin puterea Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos, veţi birui. Întunericul va cădea peste lume, dar Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos va străluci pe cărarea voastră. Veţi vedea lumină în zilele voastre şi victoria va fi a voastră.” 


Apoi am cerut: “ Măicuţă binecuvântează-ne şi binecuvântează ţara noastră întrucât vom intra într-un an al alegerilor.” Ea a răspuns.
”Fie ca ai mei copii să invoce  puterea Preţiosului Sânge, aşa cum o faceţi în luna iulie, în luna februarie şi vom vedea victoria Mielului. Condu lumea cu semnul Preţiosului Sânge al Fiului meu. Fie ca binecuvântarea Preasfintei Treimi să pogoare peste voi în acest an al harului şi în toate zilele voastre. Zâmbiţi şi rămâneţi victorioşi cu puterea Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos”. 

Imediat viziunea s-a încheiat. Apoi am văzut trandafiri căzând din Ceruri. După un timp întreaga viziune a dispărut.


3 iulie 2015
Ora 3:00 a.m.   
                         
Casa lui Israel să fie consacrată Sângelui Mielului 

În timpul rugăciunii de la această oră, am avut o viziune cu Sfânta Fecioară, îmbrăcată în alb şi violet cu o coroană pe cap. Era însoţită de mulţi îngeraşi. A venit şi mi-a vorbit blând:
„Pacea din Ceruri fie cu tine. Vino mai aproape la umbra mantiei mele. Vino la mine, fiule, şi simte grija mea maternă. Eu sunt Maica ta, Maria, Maica Domnului Isus Cristos în Agonie. Am venit cu un mesaj de iubire de la Isus. Vino şi împărtăşeşte dragostea mea. 

Barnaba, aşa cum ţi-a spus Cristos în prima zi a novenei, eu sunt Femeia ce a fost prima care a început actul de consolare a lui Isus, Copilul în Agonie. Cu lacrimile mele vărsate în ziua circumciziei, am deschis totodată poarta către Adoraţia Prescumpului Sânge, în timp ce am adunat Sângele pe o pânză sacră. Da, eu ador  Preţiosul Sânge care va fi vărsat pentru răscumpărarea omenirii. În acest fel îi invit pe toţi oamenii să adore preţul răscumpărării lor. Barnaba, am pus deoparte Sângele inocent vărsat pentru mântuirea lor. Acum, vă invit să continuaţi acest act până când întreaga lume nu se va uni în victoria Mielului. 

Am cerut ca naţiunile lumii să-şi înalţe drapelurile, ca semn al victoriei, pe tărâmul Sfânt ales, spre a marca începutul victoriei lor. Fiecare drapel va avea mărimea de 5/3 metri şi va fi ridicat la 12 metri înălţime, deasupra postamentului care va avea şapte trepte şi să fie la 3 metri distanţă, unul de celălalt. Postamentele vor fi construite la o distanţă rezonabilă de Crucifxul Uriaş, urmând forma hexagonală a planului dat ţie. În acest mod, construcţia va începe de la prima diagonală din dreapta a planului hexagonal din faţa Crucifixului Uriaş. Fii cu băgare de seamă la Templu şi menţine distanţa faţă de centrul Crucifixului Uriaş. Înainte de timpul stabilit, vă voi da cuvintele consacrării şi vă voi spune mai mult. 
 
Copii, aceste simboluri fizice sunt semne ale victorie reale câstigate în spirit. Pentru oamenii cărnii, acestea sunt prostii. Dar pentru copiii mei cărora li s-a dat harul să vadă, acestea sunt semne ale victoriei. Aşa cum duşmanul Sfintei Cruci îşi lansează atacul împotriva sufetelor în marile oraşe ale lumii cu armele sale de nelegiuire şi de distrugere a valorilor, Eu, Regina Cerului, îmi adun copii în acestă îndepărtată parte a lumii cu arma purităţii susţinută de Preţiosul Sânge a lui Cristos. Veniţi, copiii mei, şi ridicaţi-vă steagul şi anunţaţi victoria Mielului. Veniţi şi staţi pe pământul vostru şi voi obţine victorie pentru voi. Lăsaţi copiii să fie pe poziţii şi să-şi vadă duşmanii învinşi. 

O Israel, fiica ta te cheamă; auzi glasul reginei tale. Ascultă chemarea fiicei Sionului.  Casa lui Israel să fie consacrată Sângelui Mielului. Însemnaţi uşile şi pragurile cu Sângele Neprihănit al Mielului. Ridicaţi drapelurile voastre. Ridicaţi-vă în libertate şi mărşăluiţi către victorie. Staţi pe pământul vostru şi vedeţi victoria Mielului lui Dumnezeu! Eu sunt Regina voastră, fiica voastră.
O, Sioane, Eu sunt Maria, Mama lui Isus Cristos în Agonie. Vino şi alătură-te luptătorilor mei. Vă las în pacea mea.”
 
Totul a dispărut imediat. 

marți, 15 august 2017

Muntele Sfintei Treimi - august 2017

2017 - ANUL PREAMĂRIRII – AUGUST
“MĂRIRE ŢIE DOAMNE, RECUNOŞTINŢĂ ŢIE DOAMNE PENTRU TOATE,
CHIAR ŞI PENTRU HARURILE PE CARE NU LE ÎNŢELEGEM!”
A 155-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău pe Muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să citim, să medităm şi să punem în practică citatele preferate.
Mottoul lunii: „De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor!” (Fapte 24, 15)
Intenţia comună de rugăciune: şi în această lună principala intenţie să fie pacea din lume. Să oferim toate greutăţile, rugăciunile, postul, faptele bune şi Sfintele Liturghii pentru pace şi pentru încetarea războaielor!
Sarcina noastră concretă va fi: în continuare să încercăm să trăim bine vacanţa şi concediul, acordând atenţie şi sufletului nostru! Să începem şi să încheiem fiecare zi a noastră cu Dumnezeu, în recunoştinţă şi pocăinţă.

ÎNVĂŢĂTURA PĂRINTELUI KUGLIS GABOR ÎN PRIMA SÂMBĂTĂ DIN IULIE

În ultimul timp am simţit foarte des, că sunt încercat de către cel Rău şi de aceea am început să citesc mult despre Satan, mai exact cărţile părintelui Gabriel Amort, care este exorcistul oficial al diecezei romane. Părintele Amort a făcut mai mult de 70000 de exorcizări pe parcursul celor 26 de ani care au trecut şi ne spune că lumea trebuie să ştie că cel Rău există şi întotdeauna atacă omul în cel mai slab punct. În câteva puncte aş rezuma conţinutul acestei cărţi.
1.  Are Satan putere? Da, Satan există, iar trăsăturile sale le putem cunoaşte şi din Sfânta Scriptură. Sfântul apostol Ioan spune că este de la început un ucigaş, mincinos şi tatăl minciunii. În Evanghelie putem citi că-L ispiteşte de trei ori chiar şi pe Isus. Satan ştie că a pierdut în mod definitiv, pentru că Isus l-a învins. Totuşi prezenţa sa puternică şi activă se simte chiar şi în lumea din zilele noastre pentru că doar la a doua Sa venire Isus ne va elibera definitiv de cel Rău.
2.  Cine este Satan? Pe Satan şi restul demonilor i-a creat Dumnezeu, dar cu siguranţă i-a creat buni, deoarece Dumnezeu nu a creat răul. El vrea doar binele. Aceste creaturi care au fost îngeri, au devenit rele de la sine pentru că nu au mai vrut să dea ascultare lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva Lui, L-au refuzat pe Dumnezeu în mod definitiv şi iremediabil. Căderea lor nu a putut fi urmată de pocăinţă, nu şi-au putut cere iertare pentru asta, cum nici noi nu mai putem ţine pocăinţă după moartea noastră, nu ne putem cere iertare. Satan este condamnat la osândă şi el ştie asta. Cum este o creatură spirituală, trebuie să îmbrace un trup fizic ca să poată influenţa şi pe alţii. La asta poate folosi vieţuitoare, chiar şi oameni, sau obiecte lipsite de viaţă.
3.  Cum lucrează Satan? În primul rând ne tulbură şi vrea să ne îndepărteze de Dumnezeu şi de Biserica Sa. Deoarece este o fiinţă spirituală, nu trebuie să doarmă. Este activ mereu, lucrează permanent. Demonii şi-au păstrat numele din perioada când erau îngeri şi între ei există o ierarhie. Cel mai bine îl cunoaştem pe Lucifer, căpetenia demonilor. Activitatea demonilor este clasificată în două grupe de către părintele Amort: activitatea normală, iar aici intră ispitele de care a avut parte şi Isus; activitatea extraordinară şi aici intră prezenţele diabolice făcătoare de rău. Această prezenţă făcătoare de rău se poate împărţi în 6 grupe. În prima grupă intră posesia şi asta este cea mai gravă. Omul posedat urlă şi nici medicii nu pot explica starea sa. Chiar şi pildele din Evanghelii demonstrează de multe ori existenţa acestora, deoarece şi în faţa lui Isus de multe ori au adus asemenea oameni posedaţi. Posesia nu este un păcat, ci este o încercare, este suferinţă. Din al doilea grup fac parte deranjamentele. Acestea se caracterizează prin faptul că omul trebuie să suporte diverse catastrofe, are parte de încercări la locul de muncă şi în viaţa privată. Dar cel Rău rămâne în afara trupului. Să ne gândim la întâmplarea lui Iov. Din al treilea grup fac parte coşmarurile. Aceasta este munca celui Rău în gândire, în suflet. Când cineva spune că este depresiv, de multe ori este vorba de munca celui Rău, care prin obsesii îl împinge pe om în deznădejde, la sinucidere. A treia stare este infecţia. Aceasta nu se referă la persoane, ci la obiecte, plante sau animale. Obiectele şi animalele pot fi infectate de către cel Rău. A cincea stare sunt tulburările fizice. Acestea sunt tulburări trupeşti, dar nu sunt boli. Totodată acestea se deosebesc foarte greu de bolile trupeşti sau psihice. Asemenea tulburări fizice au avut loc şi în vieţile sfinţilor. Ne gândim aici la Padre Pio, care s-a luptat mult cu cel Rău, sau la Sfântul Ioan de Vianey. A şasea stare este dependenţa totală. Pe parcursul dependenţei totale omul se predă pe sine lui Satan. Aşa sunt oamenii care au intrat în biserica Satanei, au devenit satanişti şi care fac diverse magii şi vrăjitorii.
4.  Care sunt cauzele, care declanşează activitatea Satanei? Una din cauze este propria voinţă, adică cineva în mod voluntar vrea să-l adore pe Satan. O altă cauză poate fi permisiunea dumnezeiască. Bunul Dumnezeu permite ca cel Rău să ne pună la încercare. A treia cauză este blestemul sau facerea de rău. Dar este important să ştim că blestemul face rău şi celui care blestemă.
5.  Cum recunoaştem activitatea Satanei? Pentru asta avem nevoie de o experienţă mare şi de inteligenţa vieţii. Dar este de recunoscut un om posedat dacă îi este groază de obiectele sfinţite, cum ar fi crucea sau apa sfinţită; sau dacă cineva vorbeşte limbi străine pe care nu le-a învăţat niciodată; sau spune lucruri misterioase de care nu ar trebui să ştie; sau de multe ori cel posedat dispune de o putere fizică, care depăşeşte capacitatea umană.
Trebuie să ştim că avem şi antidotul. Există exorcişti care pot fi doar preoţi hirotoniţi şi care primesc încredinţarea de la episcop. Sarcina lor primară este să recunoască posesia şi să o poată deosebi de cazurile medicale. Însuşi Isus ne-a lăsat moştenire nouă preoţilor prin apostoli când a spus: „Mergeţi şi vindecaţi oamenii, alungaţi din ei demonii!” Avem preoţi care dispun de o anumită putere asupra celui Rău, dar dacă ei nu sunt cu noi, atunci cum ne putem apăra în faţa celui Rău? Vă dau câteva sfaturi. Să trăim permanent în stare de har, să fim fără de păcate. Dacă am păcătuit, atunci să ne spovedim cât mai repede. Papa Paul al VI-lea a spus că tot ce ne păzeşte de păcate, ne păzeşte şi de Satan. Dacă ne simţim ispitiţi, atunci să ne întărim în creştinismul şi credinţa noastră. Să încercăm să mergem mai des la biserică, să ne rugăm, să purtăm la noi simboluri creştineşti, cum ar fi crucea. În această luptă ne ajută şi numele lui Isus. Sfântul apostol Paul spune: „La numele lui Isus să se plece toţi genunchii în Rai, pe Pământ şi în lumea de jos!” Şi Spiritul Sfânt ne dă putere mângâietoare, iar Sfânta Mamă a lui Isus, Sfânta Maria, este cea care-l calcă pe cap pe cel Rău. Satan se teme de Ea. Mai sunt acolo şi Arhanghelii, Îngerii şi Îngerii Păzitori. Şi ei ne ajută, deoarece cunosc bine răzvrătirea lui Satan. Cel mai important dintre ei este Sfânul Arhanghel Mihail, cel care a împins în Iad cetele satanice. Dintre sfinţi l-aş aminti pe Sfântul Benedict. După părerea mea, cu toţii ar trebui să purtăm o medalie a Sfântului Benedict pe care se află următoarea rugăciune: „Sfânta Cruce să-mi fie lumină, nu şarpele să-mi fie stăpân! Înapoia mea, Satano! Niciodată să nu mă înşeli cu deşertăciuni! Sunt rele cele pe care le răspândeşti, bea-ţi singur otrăvurile”. Această medalie ne ocroteşte de Satan chiar şi noaptea. Cea mai importantă rugăciune împotriva Satanei este rugăciunea Sfântului Arhanghel Mihail: „Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în luptă în ziua bătăliei, fii ajutorul nostru contra răutăţii şi curselor demonului. Să-l certe Dumnezeu, ne rugăm cu umilinţă; şi Tu, Prinţ al Străjii Cereşti, prin Forţa Divină, azvârle în infern pe Satana şi alte spirite rele, care hoinăresc prin lume spre pierzania sufletelor. Amin!”    


Temă de casă pentru luna august:
“DOAMNE AJUTĂ-MĂ, SĂ TRĂIESC ÎN STARE DE HAR
ŞI ASTFEL SĂ ŢIN DEPARTE DE MINE SPIRITELE RELE!!!”


MESAJUL SFINTEI FECIOARE DIN LUNA IULIE A FOST:
„Dragii mei trandafiraşi albi!
Şi azi am venit între voi cu mare bucurie şi cu iubirea mea maternă, din încredinţarea Sfintei Treimi. Copiii mei, în această lună sărbătoriţi a şaptea aniversare de la moartea fiicei mele Eva. Am primit permisiunea de la Sfânta Treime ca în fiecare an la aniversarea morţii sale, în suflet s-o aduc cu mine. Fiica mea Eva este foarte fericită şi recunoscătoare când vă vede că veniţi cu statornicie şi nu aţi abandonat acest loc de pelerinaj, chiar dacă ea nu mai este printre cei vii. În suflet mijloceşte mereu pentru intenţiile voastre, pe care le aduceţi cu încredere în acest loc de pelerinaj sfânt. Acest loc este unic pentru voi, pentru că Dumnezeu l-a ales şi Dumnezeu îl duce înainte conform Voinţei Sale Sfinte. Dragii mei copii, azi veţi avea parte de haruri unice. Încercaţi să vă deschideţi inimile şi aveţi curajul să aşezaţi toate intenţiile voastre în mantia mea. Să credeţi că încă mai trăiţi în timp de har. Mă doare foarte tare şi îmi pare rău că mulţi nu trăiesc cu aceste haruri. Nu este un har de fiecare zi că pot veni între voi şi pot să vă învăţ cum să trăiţi după Voinţa lui Dumnezeu. Vă cer să apreciaţi aceste haruri, care sunt un dar unic pentru voi şi pentru întreaga lume. Micuţii mei, să credeţi că vă aşteaptă timpuri grele. De aceea implor să luaţi în serios ceea ce a cerut Fiul Meu Sfânt şi vocaţia voastră de ispăşitori. Luaţi în serios chemarea şi aduceţi mai multe sacrificii. Treziţi-vă din somnul vostru adânc şi vegheaţi, postiţi şi vă rugaţi împreună cu Isus din voi, în unitate şi iubire. În toţi voi este prezent Isus şi aşteaptă să-i spuneţi Da. Faceţi acel 1%, pe care vi-l cere Fiul meu. Nu permiteţi ca cel Rău să câştige, nu-i permiteţi să distrugă familia şi comunitatea voastră, acest loc de pelerinaj, Biserica voastră şi întreaga lume. Uniţi-vă la bine micuţii mei. În fiecare zi sunt cu voi şi mă rog împreună cu voi, când mă învitaţi în rugăciunile voastre. Suntem cu voi împreună cu fondatorii muntelui, cu patronii muntelui, cu toţi îngerii, sfinţii şi cu Sfânta Treime. Doar voi trebuie să spuneţi cu curaj: „Eu vreau tot ce vrea Dumnezeu şi nu vreau nimic, din ce nu vrea Dumnezeu!” Acesta a fost mottoul fiicei mele Eva. Ea a luptat toată viaţa pentru ca să se înfăptuiască Voinţa lui Dumnezeu în privinţa ei şi să se realizeze acest loc de pelerinaj, unde puteţi veni oricând să vă rugaţi şi să vă reconciliaţi cu voi înşivă şi cu Dumnezeu, unde puteţi cere orice de la Sfânta Treime. Să credeţi că veţi primi la momentul potrivit, tot ce coincide cu Voinţa lui Dumnezeu. Nu uitaţi micuţii mei că eu mă bucur pentru voi şi vă iubesc împreună cu toţi Cei din Ceruri. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!
Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul umilinţei şi al fidelităţii!!!”

Privire în viitor pentru luna septembrie 2017
·      În luna septembrie programele de ispăşire vor avea loc în zilele de 1 – 2 – 3 şi 7, de la ora 13.                                       
·      Sfânta Liturghie se celebrează în continuare în biserica din Nuşfalău în jurul orei 15! Excepţie face prima duminică, în această zi Sfânta Liturghie se ţine înainte de program, de la ora 12.
Mesajele  de la Nuşfalău  în limba română  le găsiţi pe internet  la adresa :www.muntelesfinteitreimi.ro,

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0760-739-518

duminică, 13 august 2017

Mesajul Domnului Isus din 2 iunie 2017 prin Maria Julianna

2 iunie 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! Fiecare creştin ar trebui să salveze un anumit număr de suflete pe care Eu l-am stabilit dinainte. Şi atunci, doar foarte puţini oameni, unu-doi, ar ajunge în iad. Dacă creştinii ar trăi în sfinţenia vieţii, ar accepta sacrificiile şi suferinţele şi le-ar oferi aşa cum Eu am cerut, atunci ar îndeplini aşteptările Mele. Din păcate însă, doar foarte puţini îşi asumă aceasta. Deşi orice muncă bine intenţionată, orice suferinţă, sacrificiu, faptă bună, salvează suflete, fiindcă pe toate le iau în considerare. De aceea cade o sarcină mult mai mare asupra celor care Mă urmează şi ascultă chemarea Mea. Dar eu binecuvântez capacitatea de a îndura. Partea mai grea a crucii voastre o duc Eu şi vă dau harul de a rezista în urmarea Mea până la moarte, fiindcă a Mă urma nu înseamnă altceva decât a fi părtaş la opera Mea de mântuire, care este însăşi salvarea sufletelor.

Dragii Mei copii! Aşa să priviţi la crucea pe care zi de zi trebuie să o purtaţi, şi pentru a o putea purta, este nevoie de renunţare de sine. De aceea v-am cerut acestea două atunci când v-am chemat.

Dragii Mei copii! Timpul ne zoreşte. Păcatul a umplut Pământul. Mâna Tatălui Meu, care pedepseşte, e pe cale să cadă. Se scurge timpul de har si-i ia locul timpul mâniei Mele juste. Al treilea război mondial a început deja. Vântul său rece şuieră pe întregul Pământ. Ţările se înarmează şi-şi strâng ostaşi.

Potirul s-a umplut până sus. A expirat timpul răbdării. Asupra voastră vin evenimente foarte dureroase. Vor muri subit milioane de oameni. De aceea ar fi bine ca toţi oamenii să se convertească, fiindcă la sfârşitul vieţii urmează judecata şi vor obţine acea stare pe care o merită în urma faptelor lor. Prea mult se preocupă de trupul lor care putrezeşte, şi nu se preocupă de loc de sufletul lor care trăieşte veşnic, dar nu e totuna unde ajunge. De aceea, micuţii Mei, ar fi bine să vă hrăniţi sufletele cu sacramentele Mele. V-aţi purifica prin sacramentul căinţei, în baia Sângelui Meu şi v-aţi întări prin luarea Sfintei Euharistii.

Micuţii Mei! Acestea să le vestiţi tuturor şi mai ales rugaţi-vă şi aduceţi jertfe pentru salvarea păcătoşilor ca să audă avertizările Mele şi să le transpună în fapte. Eu vă vestesc doar Adevărul, care nu este altceva decât repetarea Evagheliei. Să nu spuneţi că mesajele Mele sunt înspăimântătoare, fiindcă acestea se potrivesc cu Sfânta Scriptură. Am spus acestea şi acum două mii de ani, şi s-au împlinit de mai multe ori de-alungul istoriei. Acum o sută de ani Mama Mea a spus la Fatima: „Dacă lumea nu se converteşte, atunci va urma un război şi mai sângeros.” Din nefericire, lumea nu s-a convertit nici de atunci. Păcatele lor biciuiesc Cerul şi strigă după pedeapsă. Şi copilul se teme de părintele său dacă este neascultător, dar păcătosul nu se teme de Dumnezeu, ci doar Îl blasfemiază şi-L ocărăşte. Asta nu mai poate continua aşa. Fiecare părinte, care-şi iubeşte copilul, îl pedepseşte ca să-l întoarcă pe o cale mai bună. Şi acest război este o pedeapsă, prin intermediul căreia multe suflete se vor converti, atunci când vor vedea clar că la capătul vieţii trebuie să aleagă între Dumnezeu şi satana. Se vor întoarce la Mine şi dintr-aceia care nu au auzit niciodată de Mine, fiindcă atunci dau haruri enorm de multe.

Copiii Mei, pregătiţi-vă! Profeţiile se împlinesc. Vă binecuvântez cu o iubire minunată ce nu poate fi înţeleasă de minte omenească, ce izvorăşte din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

[Domnul era foarte trist din cauza războiului. Am văzut o asemenea pustietate, încât erau doar morţi peste tot şi găuri în pământ şi case dispărute.]

Întăriri din Sfânta Scriptură: 1Cor 11, 32 „ Dar fiind judecaţi de Domnul, suntem corectaţi, ca să nu fim condamnaţi împreună cu lumea.” 2 Tim 2,9: „ Cuvântul lui Dumnezeu.”

sâmbătă, 12 august 2017

Mesajele Domnului Isus din 3 si 5 august 2017, la Medjugorje, prin Emilia

Mesaj Ceresc de la Isus, 3 august 2017 
Medjugorje, Capela Adoraţiei, orele 15:15, după rugăciunea Rozarului Îndurării Divine

Draga Mea copilă mult iubită, sunt bucuros că eşti din nou prezentă la Medjugorje, în acest loc Binecuvântat de prezenţa Mamei Mele dragi.

Tu ştii, ţi-am mai transmis, că încet se termină timpul de har şi foarte curând Mama Mea cea dragă va pleca de la Medugorje, cu inima plină de durere, foarte rănită şi scârbită de răutăţile oamenilor, de mulţimea păcatelor, de nerecunoştinţa oamenilor faţă de iubirea, bunătatea şi marea îndurare a Tatălui Ceresc, a Sfintei Treimi.
Oamenii nu vor să ia în considerare mesajele, nu vor să se convertească pe deplin, în ciuda tuturor sacrificiilor făcute şi a harurilor primite.

Acum, pe ultima sută de metri, cel rău şi viclean este foarte turbat şi hotărât să distrugă şi să tragă în fundul iadului cât mai multe suflete…

După ce Mama Mea va pleca de la Medugorje, aşa cum ştii, va lăsa un Semn Miraculos care va putea fi văzut de întreaga lume şi, foarte curând, va avea loc şi Marele Avertisment, un Mare Dar Dumnezeiesc, însă, din păcate, foarte mulţi îşi vor pierde sufletele din cauza stării lor sufleteşti întunecate.

Cel rău este şi el pregătit de acest eveniment şi va încerca prin toate modalităţile posibile să deruteze lumea ca să pară ceva ireal şi, din păcate, pe foarte mulţi va reuşi să-i păcălească. Foarte puţine suflete se vor căi sincer şi se vor converti cu adevărat pe deplin…din păcate.

Te rog, transmite mesajele prin toate modalităţile posibile.
Avertizează oamenii şi îndrumă-i către credinţă, pocăinţă, îndurare, iubire, umilinţă…Să facă pace cu oamenii şi cu Dumnezeu! ACUM!!!

Avertizează oamenii despre evenimentele dramatice care îi aşteaptă pe toţi cei răi şi falşi.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă ca să pot salva de la osânda veşnică cât mai multe suflete cu putinţă.

Momentan îţi transmit doar atât.
Fii binecuvântată draga Mea copilă.
Te iubesc, vă iubesc pe toţi. 

Isus, Regele Universului


Mesaj Ceresc de la Isus, 5 august 2017.
Medugorje, Capela Adoraţiei, orele 14:35

Draga Mea copilă mult iubită, îţi mulţumesc că eşti din nou prezentă aici cu Mine în faţa Sfântului Sacrament.
Îţi mulţumesc pentru încrederea ta şi pentru că eşti deschisă şi hotărâtă să îndeplineşti doar vointa Mea.
Nu uita că Eu sunt mereu cu tine ca să te îndrum, să te călăuzesc şi să te povăţuiesc pentru a fi o lumină vie în această lume întunecată, dominată de forţele întunecate ale celui rău.

Vă mai desparte doar un pas de evenimentele dramatice prin care va trece întreaga omenire.

După cum ţi-am mai transmis, va avea loc foarte curând Marele Avertisment – Iluminarea Conştiinţei, iar apoi, vor urma una după alta evenimentele dramatice, unele foarte drastice. Aşa cum ţi-am mai transmis şi v-a avertizat şi Mama Mea dragă, toţi cei care nu se convertesc ACUM, nu o vor mai putea face, pentru că nu vor mai avea timp…

După ce Mama Mea va pleca de la Medugorje, va avea loc foarte curând acest Eveniment – Iluminarea Conştiinţei, iar apoi, vor începe să se desfăşoare peste tot în lume conflicte între naţiuni, catastrofe naturale, iar imigranţii vor începe să facă prăpăd peste tot în lume; vor incendia, vor tâlhări şi distruge magazinele, vor intra şi vor ocupa în mod abuziv locuinţele oamenilor, vor comite păcate groaznice şi-i vor ucide pe foarte mulţi creştini.

Toţi creştinii care vor muri într-un mod barbar vor fi răsplătiţi în Cer şi vor deveni Martiri. Din păcate, toate aceste evenimente se vor întâmpla tot din cauza oamenilor, care nu vor să audă de Tatăl Ceresc, nu o respectă şi nu o acceptă pe Mama Mea, iar pe Mine Mă batjocoresc chiar şi în sânul Bisericii.

Însă, Tatăl Ceresc, fiind un Tată Bun şi Milostiv şi datorită rugăciunilor, jertfelor celor buni şi drepţi, aceste evenimente dramatice care sunt pe cale să se înfăptuiască nu vor dura mai mult de 8 luni. Dar va fi prăpăd!!!

V-am tot avertizat de nenumărate ori, v-am implorat să faceţi pace cu Mine şi cu Tatăl Ceresc, v-am cerut să o iubiţi şi să o respectaţi pe Mama Mea, v-am rugat să ascultaţi mesajele cereşti, să vă deschideţi inimile către haruri pe deplin, să vă iubiţi…dar din păcate, foarte puţine suflete s-au dăruit în întregime Tatălui Ceresc, M-au acceptat ca Domn şi Mântuitor, dorind să ajungă în Rai…

Pe foarte multe suflete cel rău şi viclean a reuşit să le păcălească, să le seducă, să le domine…şi în final să le distrugă…
Noi nu mai putem face nimic dacă oamenii nu vor să se convertească şi continuă să trăiască în păcate, fără Dumnezeu.
Fiecare om are liber arbitru şi poate decide singur ce vrea să aleagă…ce cale vrea să urmeze aici pe pământ…

Vă rog să vă rugaţi şi să postiţi pentru toţi aceia care încă nu au cunoscut Iubirea Divină. Fiţi exemple în iubire, bunătate, iertare, umilinţă şi faceţi multe fapte bune.
Îţi voi mai transmite. Momentan atât.

Te rog, transmite toate mesajele şi avertizează-i pe oameni.
Cine vrea să creadă, va crede, cine nu,...este strict problema lui.
Tu îndeplineşte-ţi datoria şi misiunea care ţi-a fost încredinţată.

Fii binecuvantată draga Mea copilă.
Vă iubesc şi vă binecuvântez pe toţi.

Isus, Regele şi Salvatorul vostru.

vineri, 11 august 2017

MESAJ DE LA SFÂNTA FECIOARĂ MARIA DAT MULT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA, 30 IULIE 2017.

Preaiubiţi copii ai Inimii Mele Imaculate:

VĂ BINECUVÂNTEZ CU IUBIREA MEA, VĂ BINECUVÂNTEZ CU MATERNITATEA MEA, VĂ BINECUVÂNTEZ CU INIMA MEA.

Preaiubiți discipoli ai Fiului Meu, nu luați cu ușurință cuvântul meu: vă este transmis prin Voința Divină. Ceea ce știi, în această clipă, este ceea ce prin Voinţa Dumnezeiască, Cerul însuși explică Poporului Său, prin profetul nostru, înainte de începerea evenimentelor. De aceea, trebuie să vegheaţi și nu să vă odihniți.

Aleșii Domnului ar trebui să rămână atenți, ca nu cumva Fiul Meu venind să-i găsească adormiți de ceea ce le oferă lumea, scufundați în păcat și în ofensa teribilă a căutării neobosite a plăcerii, o consecință a obiceiurilor rele care l-au târât pe om spre ruina lui.

Nu se vorbeşte despre pierderea sufletului, tocmai pentru ca omul să-și piardă sufletul ...

Transcendența sufletului uman nu este explicată ...

COPII, FIUL MEU SUFERĂ O MARE SETE DE SUFLETE, IAR POPORUL LUI NU ȘTIE CE ESTE SUFLETUL.

Unii dintre copiii mei nu cred în Mântuire și se dedică pentru a aduna bani, pentru a trăi bine pe Pământ și pentru a trăi cât se poate de confortabil. Cât de mult greșesc aceia care nu doresc să se înalțe în spirit, dar care găsesc plăcerea de a trăi în ceea ce este material și nu în ceea ce Fiul Meu cere de la ei!

CUM SE FACE CĂ IGNORAȚI TOATE SEMNELE ACESTOR TIMPURI, CÂND CORUPȚIA A ACAPARAT TOT CE VĂ ÎNCONJOARĂ, CÂND SUNTEȚI MANIPULAȚI ÎN ORICE ASPECT, CAND AȚI FOST ÎMPINȘI SĂ CREDEȚI CĂ NU EXISTĂ IAD ȘI DECI TOT PĂCATUL ESTE IERTAT ?

Copiii, aveți semnele în fața voastră: climatul s-a schimbat, animalele și-au pierdut și modificat obiceiurile, bolile nu se opresc, manifestările constante ale Soarelui țin Pământul în stare de alertă, la fel ca şi manifestările cu Mir și Sânge din Imagini care Mă reprezintă sunt motivul divin pentru chemarea omului la reconciliere cu Casa Tatălui. Nu este prea târziu pentru copiii Mei să se întoarcă de la păcat. Păcatul este absolut contrar binelui; prin păcat îi jigniți pe Fiul Meu și, dacă Îl iubiți, nu trebuie să-L chinuiți.

FIUL MEU VA SCURTA ZILELE ACESTOR VREMURI DE CRIZĂ SPIRITUALĂ, CRIZA REBELIUNII, CRIZA CĂDERII CREDINȚEI DIN CAUZĂ CĂ OMENIREA S-A PREDAT CU TOTUL ÎN FAŢA  A TOT CEEA CE VINE DE LA DIAVOL.

Continuați să fiți copii neascultători ...

Continuați să vă răzvrătiți împotriva semnelor Cerului ...

Urâciunea a ajuns la copiii neascultători și Fiul Meu v-a spus: " Când veţi vedea că se împlinesc acestea, să ştiţi că este aproape, la uşă. " (Marcu 13,29)

Copii, ați pus conștiința deoparte pentru a continua într-un individualism și mai rău, gândindu-vă că fiecare persoană este centrul la care frații și surorile lor trebuie să-și adapteze viața. Fiul meu v-a chemat să aparțineți Misiunii Sale și să propovăduiți pentru binele fratelui vostru, deoarece nu propovăduiți doar cu cuvinte, ci cu mărturie.

Nu sunteți în clar cu faptul că sunteți copii ai lui Dumnezeu, fiindcă nu Îl cunoașteți cu adevărat, nu Îl respectaţi pe deplin, nu Îl recunoaşteţi deoarece, în fața acestei societăți, voi continuaţi să mențineți respectul uman care ar fi afectat dacă colegii vostri  ar afla că faceți parte din Sfera Divină, angajându-vă la o schimbare în viața voastră față de ceea ce este mai spiritual și mai puțin lumesc.

Omenirea a băut nectarul otrăvitor PROVENIT din pomul celui rău si s-a hrănit pe sămânța minciunilor; a luat roadele falsității și ea păstrează un stoc din cea mai mare eroare. Nu puteți privi mai departe decât puteți vedea cu ochii. Voi trăiți în inerție, în vreme ce marile elite au în mâinile lor toată industria existentă şi în acest moment devin tot mai puternice din cauza supunerii liderilor națiunilor.
Europa este șocată de atacuri și va continua să fie șocată, deoarece aceasta este dorința altor crezuri al căror obiectiv continuă să fie dominarea acestui continent.

COPII, TREBUIE SA EVOLUAȚI ȘI SĂ VĂ SCHIMBAȚI DEFINITIV; TREBUIE SĂ DEMONSTRAȚI MATURITATE SPIRITUALĂ. Trebuie să luptați împotriva gândurilor rele, să lasați deoparte ura, mânia, nebunia care întotdeauna găsește în toate un motiv de ceartă.

VĂ CHEM LA RUGĂCIUNE, DAR CU TOATE ACESTEA NU ESTE RELEVANT PENTRU VOI, DIN MOMENT CE VOI VEDEȚI DOAR CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ LÂNGĂ VOI; TOTODATĂ CERCETAŢI EVENIMENTELE DESPRE CARE VĂ ZIC CĂ SUNT PE CALE SĂ SE ÎNTÂMPLE, DAR NU CU SCOPUL DE A SCHIMBA CEVA, CI DOAR PENTRU A ȘTI.

Trebuie să creșteți din punct de vedere spiritual, fiți ascultători, nu vă complaceți doar prin participarea la Sfânta Liturghie, iar când ieşiţi afară sunteți făpturi neascultătoare și rele. 
 
Puteți vedea că apa mării și extensiile sale pătrund în pământ. De aceea, Eu, ca Mamă, v-am avertizat despre schimbarea geografiei Pământului, despre dominația diavolului asupra umanității, despre boli şi despre ceea ce se va întâmpla înainte de A Doua Venire a Fiului Meu.

EU CHEM, DAR OMUL NU RĂSPUNDE: ACEASTĂ SOCIETATE A DEVENIT UN AUTOMAT (o maşinărie automata, ca un robot – n tr.) DE TEHNOLOGIE ȘI DE EGOISM. Voi construiți noi turnuri Babel și le încredințați copiilor mei cu scopul de a le răpi voința, iar Poporul Fiului Meu este fericit să se predea inovațiilor care vor ajunge să îi controleze.

Preaiubiți copii ai Inimii mele Imaculate:

NU INTRODUCEȚI NICIODATĂ ÎN ORGANISMUL VOSTRU NICIUN CIP: ACESTA ESTE PRELUDIUL MICROCIPULUI CU CARE ANTICHRISTUL VA DOMINA UMANITATEA.

 Nu le permiteți să vă controleze mintea, emoțiile, gândurile sau deciziile ...
Nu permiteți vouă înşivă să fiți guvernați de lipsă de dragoste, de furie, de violență, de răzbunare, de dorința de a-i persecuta pe cei care nu gândesc în același fel ca voi ...

 Nu îi lăsați să vă facă a renega pe membrii familiilor voastre: copiii mei, ei nu sunt roboți, ci sunt făpturi ale lui Dumnezeu.

Preaiubiți copii, rugați-vă, rugați-vă pentru Ecuador, va suferi.

Preaiubiți copii, rugați-vă, rugați-vă pentru Australia, se va cutremura.

Preaiubiți copii, rugați-vă, rugați-vă, energia nucleară vă va face să suferiți.

Preaiubiți copii, rugați-vă, rugați-vă împotriva violenței care nu se mai oprește.

Preaiubiți copii, rugați-vă, rugați-vă pentru Italia, este atinsă de terorism.

COPII, NU ESTE MOMENTUL SĂ FACEŢI EXPERIMENTE CU ARTEFACTE (obiecte – n tr.) CARE TREBUIE SĂ FIE PLASATE ÎN INTERIORUL CORPULUI ŞI CARE AU ÎN ELE CIP. ACEASTA NU ESTE MOMENTUL PENTRU ACCEPTAREA SEMNULUI DIAVOLULUI.

 Copiii mei, iubiți-L pe Fiul Meu, hrăniți-vă cu Euharistia, rugați-vă Sfântul Rozariu. Oferiți jertfe pentru frații și surorile voastre care sunt asupriți de conducătorii lor.

Eu sunt Mama Umanității: nu luați în derâdere cuvintele mele. Inima Mea este Chivotul Legământului în care se află Poporul Fiului Meu. Mijlocesc pentru toată lumea spre a putea să-și salveze sufletele.

Mama Maria.

BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT

BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT

BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT


COMENTARIU FĂCUT DE CĂTRE INSTRUMENT:

Când preafericita Mamă se adresează poporului Fiului ei, se face o tăcere absolută în Creaţie.
Am văzut-o pe Mama noastră Binecuvântată, îmbrăcată în alb, purtând în braţe globul pământesc. Era înconjurat de Sfântul Rozar.

Măicuţa noastră mi-a zis:
“Omenirea este confuză şi în cele spirituale, neputând găsi calea fiindcă îi sunt prezentate diferite opţiuni care conduc tot în eroare.
Umanitatea este într-un mare pericol, inovaţiile microcipului îi vor face pe copiii mei să se supună Anticristului, iar el îi va determina pe părinţi, copii şi rude să se dezică unii de alţii; se vor ridica împotriva celor de un sânge cu ei. Cipul este oferit populaţiei pentru un motiv sau altul, astfel încât să fie acceptat fără nici un fel de opoziţie.
Fiica mea iubită, se vede în fiece clipă că cel rău se apropie de Omenire. În curând, reformele din cadrul clerului vor duce la o şi mai mare dezintegrare în cadrul poporului Fiului meu.
Spuneţi-le fraţilor şi surorilor voştri, că dacă în acest moment trec prin încercări, lăsaţi-i să le ofere, pentru ca tot mai mulţi fraţi şi surori să găsească singura cale a adevărului.
Spune-le copiilor mei să mă cheme atunci când sunt însetaţi, să mă caute când se confruntă cu confuzia, să se adăpostească în Inima mea atunci când le este teamă. Eu mijlocesc pentru toţi, nu există nici o făptură care să ceară mijlocirea mea şi să nu fie ascultată de către mine. IUBIREA ESTE SURSA ŞI SOLUŢIA PENTRU TOATE OBSTACOLELE OMULUI.”
Amin!